Семена

Семена

Семена

Дългогодишната история на BALEA GROUP ни позволи да достигнем до някои основни изводи, свързани със земеделието. Един от тях е, че в дъното на успехите и високите добиви в аграрния сектор стои изборът на високотехнологични сортове и хибриди. Освен това, съществена роля за получаване на продукция над очакваното е и използването на семена с доказано отлично качество.

Поради тези категорично доказали се изводи, ние постоянно и целенасочено инвестираме в партньорство, опит и екип. Това е пътят, по който ще можем да продължаваме да предлагаме най-доброто от световния пазар на родните ни партньори в земеделието. Така стигнахме до следващия наш приоритет, а именно – да работим с водещи в световен мащаб компании за селекция на семена и сортове, с което интересът и изборът на всички клиенти на компанията винаги ще бъде задоволен.

Зърнено житни

Пшеница

Пшеница от водещи селекционери като: ДЗИ „Генерал Тошево”, Saaten – Union, RWA, Limagrain. Голяма част от продукцията е произведена върху специализираните площи на „Балеа груп” при спазване на високо агротехническо ниво, което гарантира отлични качествени показатели.

Основни характеристики на предлаганите сортове пшеница:

 1. Стабилни добиви
 2. Хлебопекарни качества
 3. Устойчивост на болести
 4. Студоустойчивост

Ечемик

Предлаганите от нас семена собствено производство, с мярката за качество на „Балеа груп” са произведени под строгия контрол на висококвалифицирания персонал и съвременна техника.

Подбрани по стабилните си показатели за добивност, качество и студоустойчивост, сортовете българска и чужда селекция дават възможност за богат избор на:

 1. Пивоварни и фуражни сортове
 2. Есенно-зимни и пролетни форми

Овес

Овес от популярни и изпитани за климатичните и почвени характеристики на страната сортове, със стабилни добиви и богато съдържание на протеин.

Царевица

В продуктовата ни листа са включени най-добрите хибриди на PIONEER, DEKALB, KWS, SYNGENTA, и българска селекция на Институт по царевицата. Хибридите, които „Балеа груп”  предлага на своите клиенти, са в различна група на зрялост и се характеризират с:

 1. Висок добивен потенциал
 2. Бързо отдаване на влагата
 3. Адаптивни за всички райони на страната
 4. Много добра сухоустойчивост.

Сорго

Културата с възможност в най-голяма степен да преобразува слънчевата енергия и превъзмогва засушаванията, температурните амплитуди и стресови фактори, което определя високата и икономическа рентабилност. Предлагаме високодобивни хибриди на EURALIS с различен вегетационен период на зреене, подходящи за различни типове почва.

Маслодайни

„Балеа груп” разполага с богата листа хибриди. Опитът, дългогодишните наблюдения, както и собствените резултати на служителите на компанията, спомагат неимоверно много за избора на сортовете в офертите към клиентите. Вследствие на всичко това „Балеа груп” предлага хибриди с доказано висок, доказал се и сигурен потенциал за добив. Въпросните сортове са дългогодишно изследвани и показват изключителна адаптивност. Освен това хибридите не са толерантни към „Синя китка” и болести, а не на последно място демонстрират и високо маслено съдържание.

Рапица

Вносители и търговци сме на рапичните хибриди на MONSANTO, RAPOOL, PIONEER, KWS,  конвенционални и клиърфийлд хибриди, с различен вегетационен период на зреене и отговарящи на високите стандарти за:

 1. Студоустойчивост
 2. Бързо възстановяване на вегетацията
 3. Устойчивост на заболявания
 4. Устойчивост на стресови фактори
 5. Висок потенциал за добив

Слънчоглед

„Балеа груп” работи повече от успешно с PIONEER, SYNGENTA, LIMAGRAIN, MAY SEED. Най-добрите продукти на тези мастодонти в производството на хибридни сортове са в листата с оферти на компанията.

Хибридите сортове слънчоглед, които „Балеа груп” предлага на своите клиенти, притежават различни технологични възможности за отглеждане в България:

 1. Конвенционални
 2. Клиърфийлд – CL
 3. Експрес толеранти

Фуражи

Люцерна

Предлагаме сортове, устойчиви на студ и с много високо съдържание на протеини. Всички те са съобразени с различните климатични и почвени области в България. Семената са с високи стандарти за кълняемост и чистота от български сортове и сортове на водещи компании в ЕС.

Тревни смески

За създаване и възстановяване на пасища а също и при създаване на паркови пространства предлагаме различни типове тревни смески, подходящи за различни терени и условия.