Земеделие

Слънчоглед, царевица, пшеница, ечемик и рапица

Земеделие

Производство

BALEA GROUP е дългогодишен, лицензиран производител на семена за посев – пшеница и ечемик: Енола, Миряна и Емон от първо и второ размножение!

Управление

Управлението на производствения процес сме поверили на квалифицирани агрономи с дългогодишен опит и познания в отглеждането на основните култури: слънчоглед, царевица, пшеница, ечемик и рапица. Ценим земята си и полагаме целесъобразни грижи за нейното третиране, като прилагаме само препарати и техника, одобрени от Европейската комисия по земеделие, с това целим да покажем, че BALEA GROUP се отнася приятелски към околната среда и водите!

Стопанство “Совата” ЕАД

Перлата в земеделието на BALEA GROUP с площ 20 000 декара обработваема земя, е разположено в района на село Совата, община Свищов.

Днес ние развиваме земеделие върху площ от 50 000 декара обработваема земя в общините Севлиево и Свищов. Налагаме постоянно модернизиране на техниката и оборудването и професионално квалифициране на работния персонал, наред с внедряването на съвременни земеделски практики, за да извлечем максималния потенциал от нашите полета.

0+
Декара
Обработваема земя