Зърнобаза:

Айтос

Намираща се на адрес:  УПИ XXVll , кв.264 гр. Айтос