Растителна защита

Продукти за защита

Растителна защита

Разнообразието от предлаганите от нас препарати за растителна защита е в максимално широк диапазон. С тези първи „помощници” на земеделците се цели да се избегнат болестите и неприятелите на селскостопанските култури. От друга страна, чрез тях се осигуряват по-високи добиви, а качеството на продукцията неминуемо е доста по-високо.

BALEA GROUP присъства на българския пазар с най-новите препарати за растителна защита, отговарящи на всички изисквания от страна на Европейския съюз. Растителната защита с активни вещества е достигнала до днешното си равнище, благодарение на ресурсоемки научни разработки, които са подробно изпитани и са с доказана висока ефикасност срещу вредителите. В същото време препаратите, които предлагаме са с благоприятен токсикологичен профил за полезните организми, хората, животните и околната среда. Всичко това става благодарение и на успешната ни работа с израелския консорциум ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS LTD – производител на продукти с доказано качество и произход. BALEA GROUP е ексклузивен вносител за България на израелския гигант в този отрасъл.

Бъдейки една от първите фирми на пазара след 1989 година, която развива бизнес с препарати за растителна защита BALEA GROUP е лидер на пазара и ключов дистрибутор на BASF, Bayer, Corteva, DEKALB, Syngenta, Nuseed, Sharda Cropchem, KWS, ASCENZA, Dupont, Sumi Agro, MONSANTO INTERNATIONAL.

Хербициди

Наименование
Описание
Активно вещество
Ажил 100 ЕК
Селективен, системен, широкоспектърен хербицид за контрол на едно и многогодишни житни плевели при редица широколистни култури. Активно вещество:
Пропаквизафоп
Еклипс 70 ВГ
Поема се от растенията, както чрез корените, така и чрез листата като блокира растежа на плевелите.
700 г/кг метрибузин
Екстенсор ОД
Първата OD формулация, която свързва сулкотрион и никосулфурон за борба срещу житни и широколистни плевели в царевицата.
Никосулфурон 1,9% (20 г/л)
Сулкотрион 14,3% (150 г/л)
Леопард 5 ЕК
Селективен, вегетационен, листен хербицид със системно действие за употреба по време на вегетацията на широколистните култури срещу едногодишни и многогодишни житни плевели като видовете проса и кощрява, райграс, лисича опашка, див овес, овсига, ежова главица и други, както и срещу многогодишни житни плевели-балур, пирей, троскот.
Квизалофоп-П-етил
Нико ОД
Вегетационен хербицид предназначен за борба с житни и някои широколистни плевели при царевицата.
Никосулфурон 40 г/л
Ордаго СК
Селективен, системен, основно почвен хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и житни плевели при слънчоглед, царевица, соя и редица други полски, зеленчукови и трайни култури.
Пендиметалин
Пендистар 40 СК
Селективен хербицид с почвено и листно действие.
400 г/л пендиметалин
Султан 500 СК
Селективен, предимно почвен хербицид за борба срещу широколистни и някои житни плевели при зимна рапица, пролетна рапица, различни видове зеле и праз.
Метазахлор
Трину 75 ВГ
Постига най-добър контрол, когато се прилага при млади и в активен растеж плевели (фаза на плевелите 2-4 същински лист).
Трибенурон-метил 750 г/кг (75% w/w)
Листего Плюс
Широкоспектърен хербицид за ефикасна борба с плевели и Синя китка при Clearfield Plus хибриди слънчоглед.
Гардоприм Плюс Голд
Пазарен лидер при почвените хербициди в слънчоглед!
Аксиал
Контрол на важните житни плевели, без ограничения в сеитбооборота, широк диапазон на приложение, изключително селективен. Лидер в борбата с житните плевели при пшеница и ечемик.
Елумис ОД
Хербицид при царевицата за контрол на балур от коренища, паламида, както и всички останали икономически важни плевели.

Фунгициди

Наименование
Описание
Активно вещество
Алегро
Двукомпонентен фунгицид, който защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес.
125 г/л Епоксиконазол
125 г/л Крезоксим – метил
Бампер 25 ЕК
Широкоспектърен триазолов фунгицид с предпазно, системно и лечебно действие, за борба срещу комплекса от болести по зърнено-житните култури и брашнеста мана при лоза.
Пропиконазол
Виностар
Двукомпонентен фунгицид с предпазно, системно и антиспорулантно действие, срещу причинителите на обикновени мани при лозя и домати.
Диметоморф + фолпет
Кустодия СК
Широкоспектърен, двукомпонентен системен фунгицид, с предпазно, лечебно и системно действие, за контрол на болести по пшеница, ечемик, лозя и редица зеленчукови култури.
Тебуконазол + Азоксисторбин
Озирис
Системен фунгицид за борба срещу гъбните болести по житните култури с предпазно и лечебно действие.
37,5 г/л Епоксиконазол
27,5 г/л Метконазол
Тебуша 250 ЕВ
Широкоспектърен системен фунгицид от групата на триазолите с предпазно, лечебно и системно действие.
Тебуконазол 250 г/л
Просийд
Фунгицид за контрол на ръжди, септория, Rhynchosporium ечемик, овес, ръж, тритикале, пшеница.
Ципроконазол – 40 г/л
Хлороталонил – 375 г/л
Амистар Опти
Синергизъм на две активни вещества с различен механизъм на действие за отличен контрол на болестите.
Елатус Ера
Сигурен, дълготраен и силен фунгицид
Топрекс
Специалистът по високите добиви в рапицата.
Амистар Голд
Решение от експерта в слънчогледа. По-високи добиви, широк спектър от контролирани болести, защита от стрес.
Интерест 3 ФС
Системен фунгицид за обеззаразяване на семена от житни култури срещу болести пренасяни по семенната обвивка и чрез почвата.
Дифеноканазол 30 г/л

Инсектицид

Наименование
Описание
Активно вещество
Деша
Широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие. Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури.
Делтаметрин 25 г/дка

Други

Наименование
Описание
Активно вещество
Оптимус
NPK тор с оптимален енергиен баланс и микроелементи в хелатирана и минерална форма.
Спредекс
Течен, концентриран, разреждащ се препарат с помощно действие за подобряване на химико-физичните качества на пестициди, увеличаване на тяхната сила, продължителност и овжняващи свойства.