Обява

Инвестиционно предложение

Обява

Инвестиционно предложение

(на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС)

 „БАЛДЖИЕВИ – 91“ ООД – гр. Севлиево изгражда „Зърнобаза – силозно складово стопанство, склад за  семена и препарати за растителна защита, административно-битова сграда, колонка за  дизелово гориво и газово стопанство в ПИ 72624.497.20 в землището на гр. ДОБРИЧ

Строежът предвижда изграждане на административна сграда, склад за семена и ПРЗ, колонка за дизелово гориво с резервоар от 10 м3, силозно стопанство състоящо се от 6 бр. силози, авторазтоварище, елеваторна кула  и сушилня служеща за изсушаване на зърнени култури преди складиране в силозите за съхранение Съгласно изработените проекти, технологията предвижда сушилнята да използва като гориво природен газ, който ще се доставя на площадка с мобилни платформи с батерии от бутилки компресиран газ. Те се разполагат на площадка за декомпресиране на природния газ.