Предприятие Совата

blog-2
Предприятие Совата

Совата

Е предприятие за производство на комбиниран фураж, линии за белене на слънчоглед, производство на пелети от слънчогледови люспи, заготвяне и обеззаразяване на семена за посев.

В предприятието работят над 35 служителя.

Предприятието разполага със седем автоматизирани производствени линии.

Годишния обем на производство е над 4 000 тона белено слънчогледово семе ,който се реализира в страни от Европейски съюз и трети страни.

Ежедневно се опаковат и етикират близо 20 тона белено слънчогледово семе.

т.
Годишен обем
т.
Дневен обем
+
Служители