Торове

В нашето продуктово портфолио присъстват фосфорни, азотни, калиеви и комбинирани минерални торове, както и органоминерални торове, подобрители на почвата, неорганични торове с микроелементи, течни торове-разтвори и суспензии, бактериални торове, подобрители, прилепители за самостоятелно използване или с предлаганите продукти.

„Балея груп” предлага традиционни български продукти, както и вносни продукти от групата на неорганичните еднокомпонентни и смесени торове, носители на основни хранителни елементи:

– NPK, NP(S) различни формулации с произход от Австрия, Гърция и Румъния
– Уреа от Румъния, Русия, Египет и Австрия
– Моноамониев фосфат от Русия
– Диамониев фосфат от Мароко
– Амониев нитрат от Грузия и Румъния

Нашите основни доставчици са:

– Агрополихим АД – гр.Девня
– Неохим АД – гр.Димитровград
– Амонил – гр.Слобозия
– Рулие груп – Франция
– Азомуреш – гр.Таргу Муреш
– КВС Агро България
– Линцер Агро Трейд – Австрия