Растителна защита

Разнообразието от предлаганите от нас препарати за растителна защита е в максимално широк диапазон. С тези първи „помощници” на земеделците се цели да се избегнат болестите и неприятелите на селскостопанските култури. От друга страна, чрез тях се осигуряват по-високи добиви, а качеството на продукцията неминуемо е доста по-високо.

„Балеа груп” присъства на българския пазар с най-новите препарати за растителна защита, отговарящи на всички изисквания от страна на Европейския съюз. Растителната защита с активни вещества е достигнала до днешното си равнище, благодарение на ресурсоемки научни разработки, които са подробно изпитани и са с доказана висока ефикасност срещу вредителите. В същото време препаратите, които предлагаме са с  благоприятен токсикологичен профил за полезните организми, хората, животните и околната среда. Всичко това става благодарение и на успешната ни работа с израелския консорциум ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS LTD – производител на продукти с доказано качество и произход. „Белеа груп” е ексклузивен вносител за България на израелския гигант в този отрасъл.
Бъдейки една от първите фирми на пазара след 1989, която развива бизнес с препарати за растителна защита “Балджиеви-91” ООД е лидер на пазара и ключов дистрибутор на BASF, Bayer, Dupont, Summi Agro.

Галиган 240 ЕС – 5л.
– хербицид за употреба преди и след поникване на редица култури срещу широк спектър широколистни и житни плевели
– емулсионен концентрат, съдържащ 240г/л оксифлуорфен

Леопард 5 ЕC – 5л.
– Селективен листен хербицид със системно действие за употреба по време на вегетацията на широколистните култури, срещу едногодишните и многогодишните житни плевели
– емулсионен концентрат, съдържащ 50г/л Квиазалофоп-п-етил

Линурекс 50 SC – 5л.
– Селективен, почвен и листен системен хербицид за борба срещу едногодишни широколистни и някои житни
– Суспенсионен концетрат, съдържащ 500г/л линурон

Бампер 25 ЕС – 1л.
– Широкоспектърен системен фунгуцид за борба срещу брашнестите мани по зърнено-житните култури
– Емулсивен концентрат, съдържащ 250г/л Пропиконазол

Протектор 6 FS – 1л и 5л.
– Системен фунгуцид за обеззаразяване на семана от пшеница и ечемик срещу болести, пренасяни от почвата, семнната обвивка и чрез самите семена
– Съдържащ 60 г/л Тебуконазол

Сейвидж 5 FC – 1л. и 5л.
– Системен фунгицид за обеззаразяване на семена от пшеница и ечемик срещу болести, пренасяни чрез семета
– Съдържа 20ф/л Тебуконазол + 30г/л Имазалил

Династи 25 ЕВ – 1л.
– Фунгуцид със системно действие срещу фитопатогените
– Емуслия, съдържаща 250 г/л Тебулконазол

Сомбреро 600 FS – 1л.
– Инсектицид за третиране на семена от царевица, слънчоглед, цвекло, малсодайна рапица и други
– Съдържащ 600г/л Имидаклоприд

ВИНОСТАР ВГ – 10КГ.
– Фунгицид срещу мана по лоза и домати
– Съдържа 113 г/кг Диметоморф и 600 г/кг Фолпет
– Доза: 180 г/дка.

КАЛИФ 480 ЕК – 1л. и 5л.
– Съдържа: 480 г/л Кломазон
– Хербицид срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житни култури.
– Доза: маслодайна рапица – 20 мл/дка

СУЛТАН 500СК – 5л
-Хербицид срещу широколистни и житни плевели
– Съдържа: 500 г/л Метазахлор
– Доза: при маслодайна рапица 200 мл/дка

ТАЙФУН СЛ
-Тотален листен, системен хербицид
– Съдържа : 360г/л глифозат
-Доза: 400 – 1200л/дка

Вносител на MONSANTO INTERNATIONAL – САЩ
Раундъп – 1, 5 и 200л.
Ключов дистрибутор сме на продуктите на някои от най-големите фирми, производители на пестициди в световен мащаб.