25 Години Балея Груп

Назад

Уважаеми Колеги,

На 14.02. 2016г. Балея Груп чества четвърт век от както оперира на Българският земеделски пазар. За нас това е един дълъг и осеян с трудности път в тежката бизнес, икономическата и политическа среда съпътствала целият аграрен сектор вече 25години. Не малка част от този път беше изминат ЗАЕДНО с вас. Стараейки се да бъдем винаги близо до вас, за да вървим по този труден за всички път Ръка за Ръка. Благодарим Ви за партньорството.

Ние в Балея Груп също се питаме – Много или малко са 25 години? Справихме ли се добре и какво ще правим оттук нататък?
За нас тези изминали години са едновременно и много и малко. Много са проектите, които сме реализирали и опитът, който сме натрупали. Много са партньорите и приятелите, които сме спечелили. Но същевременно 25 години са в известен смисъл малък период с оглед значимостта на тази индустрия в икономиката на всяка една страна.

Целта ни е била, е и ще бъде да сме максимално информирани за новостите в технологиите, пазарите и продуктите , за да можем ЗАЕДНО да се справяме с предизвикателствата чрез употреба на най-ефикасните и модерни продукти за растителна защита, най-високодобивните семена за посев и най-качествените торови решения, който от своя страна ще са и най-икономически изгодни за достигане на максимален добив и финансов дивидент.

Изразяваме признателността си към всички наши партньори и съмишленици, с които заедно допринасяме за достойно бъдеще.

Благодарим ви!